Informatie in het kader van de ANBI-erkenning:

Het Rijssens Leemspoor bestaat uit 2 stichtingen.

Stichting Rijssens Leemspoor (SRL)

Stichting tot Exploitatie van het Rijssens Leemspoor (SERL)

 

BTW-nummer: NL.8054.56.661.B01

RSIN: 8028.83.102

 

Contactgegevens:

Zie tab contact van deze site.

 

Doelstellingen:

De SRL heeft als statutair doel het ingebruik nemen van een smalspoormuseumbaan voor historisch materieel. Dit materieel herstellen, onderhouden en in rijvaardige staat gebruiken voor de exploitatie.

De SERL heeft als statutair doel het exploiteren van de smalspoorlijn die eigendom is van de SRL, inclusief alle daarbij behorende werkzaamheden.

De complete statuten kunnen u op verzoek worden toegezonden.

 

Bestuurssamenstelling:

De besturen van beide stichtingen bestaan uit:

Voorzitter/secretaris : ing. G. Averesch

Penningmeester: J. Averesch

Lid: G.H. Veerman

 

 

Beloningsbeleid:

De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel hebben ze recht op vergoeding van de, ten behoeve van de uitvoering van hun functie, gemaakte onkosten.

 

Beleidsplan:

Het beleidsplan kunt u hier downloaden.

 

Verslag uitgevoerde activiteiten:

In 2020 hebben de vrijwilligers van het Leemspoor de volgende zaken uitgevoerd:

In het kader van de primaire doelstelling, het exploiteren van de spoorlijn, zijn de nodige ritten uitgevoerd om gasten te vervoeren. Daartoe zijn op diverse rijdagen vele ritten gereden. Daarnaast zijn er, met name op speciale rijdagen, ook vele ritten gewest met goederenmaterieel, mede om dit in rijvaardige conditie te houden. De start van het rijseizoen werd helaas door de coronamaatregelen vertraagd. In plaats van omstreeks 1 april startten we op 1 juni, 2e Pinksterdag, om 12.00 uur.

Daarbuiten zijn er, helaas vanwege de zelfde maatregelen, op beperkte schaal werkzaamheden uitgevoerd in het kader van revisie en onderhoud: Revisie van een locomotief ( O&K H1), waarbij met name het plaatwerk dit jaar de meeste aandacht kreeg en de revisie van een turfwagen waar met name assen en aspotten behoorlijk veel werk betekenden, schilderbeurt van onze Diema uit het pretpark Walibi en de afronding van de revisie van een legerwagen. Regulier onderhoud aan onze baan vroeg ook de nodige aandacht.

 

Op onze nieuwe locatie aan de Arend Baanstraat is de bouw van de nieuwe museumstalling verder gevorderd. Het metselwerk van met name de binnengevel liep het grootste deel van het jaar door. Met de buitengevel werd in november gestart. Tussendoor werd de aanwezige blokhut onder handen genomen. Het dak is geïsoleerd, de bovendieping werd gedeeltelijk afgetimmerd en geschilderd. 

Financiële verantwoording:

Voor een overzicht van de balans en de winst- en verliesrekening zijn te downloaden.