Protocol

van

Maatregelen met ingang van 14 oktober 2020

 

 1. Algemeen
 • Locatie:
 1. Het Rijssens Leemspoor heeft 2 locaties, één locatie aan de Markeloseweg en één locatie aan de Arend Baanstraat.
 2. De locatie aan de Markeloseweg is voor bezoekers geopend.
 3. Locatie aan de Arend Baanstraat kan alleen onder begeleiding van treinpersoneel worden bezocht.
 4. Er is geen mogelijkheid om in te stappen aan de Arend Baanstraat.
 • Aantal aanwezigen op het terrein:
 1. Op het terrein van het Leemspoor zijn maximaal 55 personen aanwezig. Dit bestaat uit bezoekers en vrijwilligers (die als zodanig herkenbaar zijn)
 2. Alle bezoekers dienen de noodzakelijke 1,5 meter in acht te nemen.
 • Kaartverkoop
 1. De kaartverkoop vindt plaats in de kantine
 2. Ten behoeve van de kaartverkoop wordt een spatscherm geplaatst, ter bescherming van bezoekers en vrijwilligers
 3. Bij voorkeur betalen met de pin of telebankieren
 4. De kaartjes worden gelijk na de verkoop geknipt en niet door de treinbegeleider.

 

 1. Treindienst
 • Maximaal aantal passagiers:
 1. De rijtuigen zijn gecompartimenteerd.
 2. Passagiers dienen conform de richtlijnen van het RIVM voldoende afstand in acht te nemen.
 3. De treinbegeleider kan met het oog op de nakoming van de richtlijnen aanwijzingen geven.
 4. Per treinrit kunnen maximaal 30 personen meereizen,[1].
 • Beschikbaarheid van de treinen
 1. Er zijn twee treinen beschikbaar voor de treindienst.
 2. De treinen rijden in een dienst in beginsel volgens het volgende schema: 13.00 uur, 14.30 uur en 16:00 uur.
 3. Afhankelijk van het aantal bezoekers kan van deze tijden afgeweken worden. De treinbegeleider neemt in voorkomende gevallen het besluit in overleg met de treindienstleider wanneer de treinen daadwerkelijk rijden.
 • Trein indeling en verloop rit
 1. Elke trein heeft een locomotief en twee rijtuigen.
 2. De coupés zijn van elkaar gescheiden.
 3. Per coupé zoveel mogelijk personen plaatsen die bij elkaar horen (economische eenheid).
 4. Er is 1 coupé beschikbaar voor de treinbegeleider.
 5. Tussendoor (ter hoogte van het witte veldje) wordt niet gestopt
 6. De treinbegeleider vertelt het verhaal van het leemspoor ter plaatse van het hekwerk bij de excavateur.
 7. Bezoekers kunnen eventueel via aangegeven route door loods lopen en dan via grote poort vertrekken.

 

 1. Hygiëne & gezondheid:
 • Extra schoonmaak van de algemene voorzieningen zoals toiletten.
 • Deuren worden in open stand vastgezet om zo min mogelijk contactvlakken te hebben.
 • Verkoop souvenirs vanuit de vitrinekast door de dienstdoende vrijwilliger.

 

 1. Social distancing:
 • Kantine alleen open voor verkoop
 • Anderhalve meter regel geldt voor het hele terrein.
 • Overige ruimtes en terreinen zijn afgesloten voor bezoekers.
 • Verdeling van de werkzaamheden per rijdag zodat het aantal tegelijk aanwezigen wordt beperkt.

 

 1. Informatievoorziening:
 • Dit protocol wordt op de website gepubliceerd, en kan zonodig tussentijds worden aangepast.
 • Instructie over alle maatregelen wordt via e-mail aan alle medewerkers verspreid.
 • In de kantine is een exemplaar van dit protocol zichtbaar aanwezig.
 • Planning van werkzaamheden vindt in overleg plaats met de vrijwilligers.

 

 1. Verantwoordelijkheid: 
 • Het terrein en alle vrijwilligers vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.
 • Actieve vrijwilligers zijn herkenbaar aan door middel van een gekleurd (oranje of geel) hesje
 • De “perronopzichter” (herkenbaar aan een geel hesje) is verantwoordelijk voor de naleving van dit protocol op het terrein aan de Markeloseweg
 • De treinbegeleider (herkenbaar aan een geel hesje) is verantwoordelijk voor de naleving van dit protocol op en in de directe nabijheid van de trein en op de plaats van het wisselen van de locomotief.
 • De overige dienstdoende vrijwilligers zijn herkenbaar door middel van een oranje hesje
 • De perronopzichter heeft te allen tijde de bevoegdheid om het terrein te sluiten indien de bepalingen van dit protocol niet (kunnen) worden nageleefd. Hierover wordt overleg gevoerd met de voorzitter van de stichting en indien noodzakelijk met politie en/of bevoegde gemeentelijke opsporingsambtenaren.

 

 

Vastgesteld door het bestuur

 

 

[1] Het aantal personen is (mede) afhankelijk van de samenstelling van de economische eenheid